top of page

Hizmet Sözleşmesi

Kurtuluş Rehberi websitesi üzerinde tanımlanmış "Hizmetler" sayfasında yer alan hizmetlerden birini veya birden fazla adetini almak isteyenler ile Bülent (Abdullah) Turgut arasındaki Hizmet Akdi'dir. Bu akde uymayarak keyfi hareket edenler Bülent Turgut'un maddi ve manevi haklarını ödemekle yükümlü olur. Manisa Mahkemeleri yetkilendirilmiştir.

Sözleşme Konusu

Bu sözleşme; Hizmeti Alan ile Hizmeti Veren arasındaki Hizmet ve Danışmanlık alışverişi esnasındaki düzenlemeleri konu edinir. 

Hizmet ve Danışmanlık

Kurtuluş Rehberi Websitesinin (www.kurtulusrehberi.com) Hizmetler  Sayfasında  (https://www.kurtulusrehberi.com/hizmetler) belirtilmiş olan Hizmetlerin ve Danışmanlıkların Hizmet Alan'a Hizmet Veren (Bülent Turgut) tarafından sağlanmasıdır. Hizmetlerin ve Danışmanlıkların içeriğinde Hizmet Veren karar verir. Hizmet Alan, kendisinden istenen ön bilgileri vermek ve bütün iletişimlerini e-posta üzerinden kurmakla yükümlüdür. Verilecek olan Hizmetin ve Danışmanlığın ne olacağına ve ne kadar olacağına Hizmeti Veren karar verir. Bu konuda Hizmet alanın fikir beyan etme ve itiraz etme hakkı yoktur.

Hizmet ve Danışmanlık Ücreti

Hizmeti Veren Bülent Turgut tarafından belirlenmiş cüzi bir bağış kabul edilecektir. Aslında bu, insanların vicdanına bırakılmıştır ve ancak maalesef çok fazla suistimal olduğu için asgari seviyede bir bağış miktarı tespit edilmiştir. Elde edilen cüzi gelir, Bülent Abdullah Turgut'un çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu sözleşmeye de gerek yoktu. Ancak maalesef iyi niyetimizi suistimal eden çok insan olduğu için belirtmek zorunda kaldık. Ödeme hizmetin verilmesine başlamadan önce gerçekleştirilir. Alınacak hizmetin teslimi Hizmetler sayfasında belirtildiği şekilde olacaktır. Mücbir sebepler buna dahil değildir. Hizmet kapsamında olduğu için; ödeme yapıldıktan sonra para iadesi söz konusu değildir. 

 

Koşullar

Bu sözleşme, Hizmet Alan olarak tanımlanan kişinin veya grubun temsilcisinin e-posta yoluyla Hizmet Alma onayını vermesiyle birlikte yürürlüğe girer. 2 iş günü içerisinde ücret gönderilir ve çalışmalar başlatılır.

 

Sonlandırma

Sözleşme taraflarından herhangi birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Hizmet Veren'in işi görmemesi durumunda Hizmet Veren aldığı ücreti 72 saat içerisinde Hizmet Alan'ın hesabına iade edecek ve bunu e-posta ile kendisine bildirecektir. 

bottom of page