top of page
  • Yazarın fotoğrafıBülent Turgut

Anlattıklarımızın delillerini sunmuyor muyuz?​ / Do we not present the proofs of what we have said?
Önce yazdıklarımı ve anlattıklarımı okuyun. Sonra yorum yazın. İki tane paylaşıma bakıp yorum yazar ve bizi kafanızda tartmaya çalışırsanız önyargılarınızın esiri olursunuz. Bizim anlattıklarımız daha hafif dozdan anlatım. Eski medeniyetlerin ve dinlerin anlattıklarını bir okuyun. Aklınız gider. Onların anlattığını yayınlarımda ben de anlattım zaman zaman.. İnsanlar o zamanları unuttuğu ve kendisine konduramadığı için böyle süreçleri anlamıyor veya umursamıyor. Ahir Zaman Kronolojik sıralamasını yaptım ve websiteme koydum. Bu, Ahir Zamanın Apocalypse te denilen yıkım sürecidir. Kıyamet süreci Hz.İsa'nin (as) sultanlık devrinden (40 yıl) sonra başlayacak. Ahir Zamanın büyük alametlerinin hepsi tamamlanmadı. Ama Apocalypse sürecinde yaşanacaklar dahi öyle herkesin kaldıracağı ve anlayacağı şeyler değil. O yüzden "mental olarak ta hazırlanın" diyoruz. İstesek te istemesek te Kıyamet geliyor. Bir Hadiste insanlığın ömrünün en geç 15. asra kadar gideceği ifade edilmiş. Şu anda 1445 yılı. En çok 55 yıl var. 40 yılı Hz.İsa'nın (as) sultanlığı.. Kaldı bize en çok 15 yıl. 5, 7 veya 9 yıl Mehdi'nin sultanlığı.. Kaldı bize 6, 8 veya 10 yıl. Bu 10 Hicri yıl içerisinde, o da en çok, büyük Ahir Zaman alametlerinin ve fitnelerinin hepsi olup bitmiş olacak. ​


Hadislerde (Naim bin Hammad başta bazı hadis alimlerinin orjinal eserlerinde), Hz. Ali'nin (ra) Hutbesinde, İncil'de, Tevrat'ta, Kobrin İncili'nde olan delilleri defalarca anlattım. Siz okumamışsınız ve seyretmemişsiniz. Websitelerimin blog alanlarında ve Youtube kanalımda var. Kaynaklarını dahi sundum. Sizin bahsettiğiniz fasılları biz çoktan geçtik. Hatta Hz.Ali'nin (ra) Hutbesinde Tarık'ın etkileri ve görünüş şekli ile ilgili açıklamaların yanı sıra gelişi sırasındaki alametler ve işaretler de var. O kadar detaylı anlatmış yani.. Naim bin Hammad'ın orjinal eserini Princeton Üniversitesi Kütüphanesi'nden ve Hz.Ali'nin (ra) Hutbesi'nin orjinalini ise Mısır El Ezher Üniversitesi Kütüphanesi'nden buldurttuk. İkisini de Türkçeye çevirdik ve yayınladık.


İncil'de Pelin / Wormwood olarak geçen Tarık Yıldızı ve Apocalypse süreciyle ilgili birçok bilgiyi websitemizin blog alanında Türkçe olarak paylaştık. Kolbrin İncili'nin anlattıklarını da paylaştık. Size tembellik edip okumaz ve sonra "bana göre böyle" derseniz olmaz.​


Tarık Yıldızı bütün dünya çapında yıkım ve milyarlarca insanın ölümünü getiriyor. Bunun delilleri belirttiğimiz kaynaklarda var.


---


Read what I have written and told you first. Then write a comment. If you look at two posts and write comments and try to weigh us in your mind, you will become a prisoner of your prejudices. What we are telling is a lighter dose of narration. Read about the stories of ancient civilizations and religions. Your mind goes. I have also told them what they tell me in my publications from time to time.. People do not understand or care about such processes because they have forgotten those times and cannot put them to themselves. I made a chronological order of the End Times and put it on my website. This is the destruction process of the End Times called the Apocalypse. The Doomsday process is Hazrat.It will start after the sultanate of Jesus (pbuh) (40 years). Not all the great signs of the End Times are complete. But even what will happen during the Apocalypse process is not something that everyone will understand and understand. That's why we say, "prepare yourself mentally." Whether we want it or not, the Apocalypse is coming. In a Hadith, the life span of humanity is no later than 15. it has been stated that it will go up to the century. It is now the year 1445. There are 55 years at the most. 40 years of Hazrat.The sultanate of Jesus (pbuh).. We have at most 15 years left. 5, 7 or 9 years of the Mahdi's sultanate.. We have 6, 8 or 10 years left. In these 10 Hijri years, most of all, all the great signs and tribulations of the End Times will have happened. ​


In the Hadiths (Naim bin Hammad, especially in the original works of some hadith scholars), the Prophet. I have repeatedly explained the proofs in Ali's (ra) Sermon, in the Bible, in the Torah, in the Gospel of Kobrin. You haven't read it and you haven't watched it. I have it in the blog areas of my websites and on my Youtube channel. I even offered your sources. We have already passed the chapters you mentioned. Even the Prophet.In Ali's (ra) Sermon, there are explanations about the effects of Tariq and the way he appeared, as well as omens and signs at the time of his arrival. So he told me in such detail.. The original work of Naim bin Hammad is published by Princeton University Library and Hazrat.And we had the original of Ali's (ra) Sermon found in the Library of Al-Azhar University in Egypt. We translated both of them into Turkish and published them.


We have shared a lot of information about the Star of Tarik, which is mentioned as Wormwood / Wormwood in the Bible, and the Apocalypse process in Turkish on the blog area of our website. We also shared what the Kolbrin Bible tells us. Not if he lazily reads to you and then says, "this is how it is for me."​


The Star of Tariq brings destruction and the death of billions of people all over the world. There is evidence of this in the sources we have mentioned.

24 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

تعليقات

تعذر تحميل التعليقات
يبدو أن هناك مشكلة فنية. حاول إعادة الاتصال أو تحديث الصفحة.
bottom of page