top of page
  • Yazarın fotoğrafıBülent Turgut

Tarık Yıldızı (Namı Diğer; Nibiru, Hercolubus)Resim: Gerçek formuyla Tarık Yıldızı.. Geçen gelişlerinden birisinde gezegenler arası elektromanyetik dalgalar ve arklar o denli şiddetli oldu ki Nibiru Galaktik Kompleksi ana yapısı Nibiru / Nemesis Kızılı büyük bir yara aldı. Şu anki durumu böyledir. Bu yapı, içinde yer aldığı küçük galaktik sistemin öncül gezegenidir. Bu sadece basit bir yıldız ya da gezegen değildir. 7,5 milyar km'den uzun elektromanyetik alan çevresi, 3 tane 25 milyon km uzunluğunda kuyruğu, 150'den fazla gezegen yapısı, 13 tane Dünya'dan büyük uydusu, Kara Delik yapısı, ön tarafında devasa ve kara elektromanyetik bulut yer alıyor. Yüksek oranda demir ve kayaç kökenli bir yapıdır. Ana ve öncül gezegen Nibiru, Dünya'nın 20 katı büyüklüktedir. Daha başka rakamsal veriler de var. Kitabımda onları da paylaşacağım.


Genel Bilgiler


Jeoloji Tarihi araştırmalarında toprak katmanları içerisinde her 3500 yılda bir "stres ve değişim" gözlemlenmiştir. Toprağın şeklinde değişimler, toprağın camlaşması, toprağın oluşum katmanlarının ölçüsel farklılıkları, gökyüzünden gelen petroyağ yağmurları, demir oksit toz yığınları bulunmuştur. Diyebilirsiniz ki; "bazı yerlerde olmuş olabilir, her yerde olmamıştır ki".. 7-8 farklı coğrafi alanda yapılan incelemelerde aynı türden toprak streslerinin meydana geldiği belirlenmiştir. Üstelik o çağlarda petrol veya petroyağlar kullanılmıyordu. Toprakta yağmur görünümü veren ve birkaç metreyi bulan izler oluşturacak bir durum anca onların gökyüzünden gelmiş olacağı gerçeğidir. Ancient Apocalypse belgeselinde bu konuda detaylı bilgiler verilmektedir.


Naim bin Hammad'ın El Fitten orijinal kitabında, Hz.Ali'nin (ra) Kufe Camii'nde okuduğu orijinal "El Beyan Hutbesi" içinde, Hristiyanların "7 Trompet konusunda Pelin" bahsinde, bazı Hadislerde ismen, Kur'an'daki bazı Surelerde (Tarık, Duhan, Necm gibi) Tarık Yıldızı'ndan bahsedilir. Bununla birlikte Araştırmacı Yazar Zecharia Sitchin'in kitaplarında, Sümer yazıtlarında, Kızıldeli Hoppi Kabilesi'nin hikayelerinde, Antik Mısır anlatımlarında ve daha birçok yerde bu yıldızdan bahsedilmektedir. 3 yıl içinde 7 dilde 40'tan fazla ülkenin kaynaklarını taradım. Uçuk kaçık hikayeleri eleyerek mantıklı, akılcı, bütüncül anlatımları aldım. SOHO LASCO 2-3, Stereo A-B, ISIS ve ESA uydularına ait gözlem resimlerini ve videolarını inceledim. Anladım ki Tarık, Nibiru, Nemesis Kızılı, Planet X, Planet 12, İkinci Güneş gibi isimlerle anılan gök cismi aynı şeyi ifade ediyor; Güneş Sistemi'nin ötegezegen sıfatındaki kayıp / gözlenemeyen gezegenidir. Zira yörüngesel hareketi 3567 yıl olduğu için bu kadar uzun süreli gözlem ve bilgi dağıtım yapısı bulmak mümkün değildir. Zaten son gelişinde de Babillilerin ve Sümerlerin şehirlerini dahi yıktığı ve bu yıkım bütün dünyada meydana geldiği için geriye kalan insanların yazdıkları tabletler ve hikayeler bugünlere ulaşabilmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde farklı toplumlar bu yıldıza farklı isimler vermişlerdir. ABD Deniz Kuvvetlerinin, NASA'nın, ESA'nın, Amerikan Astronomi Derneği'nin bu yıldız ile ilgili 1910'lardan itibaren yaptığı bilimsel çalışmalar bulunuyor. Yıldız bizim Güneş Sistemi'mizde 1600 yıl kadar kalıyor ve 1000 yılı ara bölgede geçirdikten sonra İkiz Güneş Sistemi Nemesis Yıldız Sistemi içine giriyor. Burada da 1000 yıl kadar kalıyor. Bizim Güneş Sistemi'miz içinde kaldığı 1600 yıl boyunca en az 20-25 kere Güneş'e ve Dünya'ya yakınlaşıyor ve sonra uzaklaşıyor. 4-5 keresinde yakınlaşma çok daha fazla oluyor. Nihayetinde 1 veya 2 kere Dünya ile çarpışacak kadar yakına geliyor. Kuyrukları ile Dünya'ya temas ediyor. Graham Hancock'un "Ancient Apocalypse" belgesel serisinde Tarık Yıldızı'nın etkilerini anlatıyor ama ismini söylemiyor. Belgeselin yayınlandığı yer Küreselci platformu ve üstelik adama sözde bilim insanları da deli muamelesi yapıyor. O yüzden etkiyi yapan Tarık Yıldızı'nın ismini vermekten uzak duruyor. Küreselciler bu yıldızı çok iyi biliyorlar ve sıradan insanların bunu fark etmesini istemiyorlar. Kendileri için devasa sığınaklar yaptırdılar. Birçoğu şu anda bile o sığınaklardadır. Yerlerine dublörlerini ya da klonlarını bıraktılar.


Son 2-3 yıldır afetlerin ve felaketlerin sayısı ve gücü çok arttı. 2022 yılında sadece İtalya'da 14000'in üzerinde deprem meydana geldi ve Campi Fregrei süpervolkanı uyandı. Bütün dünya geneli toplamı deprem olma ortalaması 12500 kadardır.


Onca yıllık araştırmayı ve gözlemi kısaca anlatmak pek mümkün olmaz. Ancak yine de biraz anlatalım ki işin ciddiyeti anlaşılsın. Gaflet uykusunda olanlar için bir anlam ifade etmese de Hz.Nuh (as) zamanındakine benzer bir afet ile karşılaşacağımız kesindir. Hz.Nuh (as) zamanında sular 4000 metre yükselmişti. Kutup buzullarının, dağ buzullarının ve gökyüzündeki nemin hesaplamaları yapılınca Dünya'daki suların 457 metreye kadar yükselebileceği tahmin edilmektedir. Bu tahminin bir sebebi de Jeoloji tarihi incelemelerinde Jeolojik katmanlarda bulunanlardır. Daha önce birkaç Jeoloji raporunu paylaşmıştır. Aynı zamanda "Ancient Apocalypse" belgeselini seyrederseniz belgeselde anlatılanlara göre de haklı olduğumu göreceksiniz. Biz şunlara baktık:


1. Jeoloji Tarihi Araştırmaları

2. Önceki Medeniyetlerin Anlatımları

3. Dinler Tarihinin Anlatımları

4. Astronomi Tarihine Dair Bulguların Anlatımları

5. Astronomi Gözlemleri


Bu zamana kadar uzay gözlem merkezleri tarafından tespit edilen ve paylaşılan yayınlardan bazıları:


1. Tarık Yıldızı'nın bir kuyruğunun Neptün'e çarpması

2. Tarık Yıldızı'nın Sirius Takım Yıldızı'nda bulunan küçük bir yapıyı parçalaması

3. Tarık Yıldızı'ndan Venüs'e devasa plazma deşarjları ve elekrik arkları gönderilmesi

4. Tarık Yıldızı'nın Güneş yakınından geçmesi esnasında devasa patlamalara yol açması


Tarık Yıldızı'nın gelişi ile birlikte neler başladı?


1. Elektromanyetik patlamalar

2. Radyasyon yükselmesi

3. İyonosferin ve toprağın elektrik seviyelerinin yükselmesi ile birlikte ani büyük depremler

4. Plazma deşarjları

5. Demir oksit yağmuru

6. Asit yağmuru

7. Asteroit, Meteor ve Ateş Topu yağmurları

8. Megatronik depremler (M9+)

9. Gökyüzü fenomenleri

10. Şehirlerin ortasından lavlar çıkması

11. Dünyadaki major volkanların aktifleşmesi

12. Dünyada ani sıcaklık değişimleri ve mevsimlerin değişmesi


Ne zaman gelecek?


Herkesin merak ettiği soru bu.. Hz.Ali'nin (ra) El Beyan Hutbesi'ni Türkçeye çevirip anlattım. Burada bazı alametlerden ve işaretlerden bahseder.


1. O yıl 2 kere Güneş ve 2 kere Ay tutulması olur

2. O yıl Kabe'de gölge 2 kere görünmez

3. O yıl Kabe'yi haşerat basar

4. O yıl Şam'da büyük deprem olur

5. O yıllarda 5 Arap Kralın savaşı olur

6. O yıllarda Levant bölgesi karışır

7. O yılın Ramazan ayının 1. günü ve ikinci haftası Cuma gününe denk gelir

8. O yıl Kabe'yi su basar

9. O yıllarda Arap çölleri yeşerir


Hz.Muhammed (ASM) zamanında Arabi Ay Takvimi kullanılıyordu. Hicri Takvim kullanılmıyordu. Arabi Ay Takvimi'ne göre Ramazan ayının 2. Cuma günü sabah namazından veya Cuma namazından sonra bize "evlerinize kapanıp kapınızı ve pencerelerinizi örtün, yünlü elbiselerinizi giyin, secdeye varıp Subhun Kuddüsün duasını okuyun, kulaklarınızı ve gözlerinizi koruyun" nasihati verilmiştir.


Tarık Yıldızı'nın kuyruğu ya da uydularından birisi Dünya'nın yakınından büyük bir ışık ve gürültü ile geçecektir. 3-4 ay sonra Safer ayında ise Tarık Yıldızı meydana çıkacaktır. Ondan sonra kızılca kıyamet vardır. İnsanların dünya çapında nüfusu 3-5 milyona düşecektir. Geriye kalanlar geriye kalan çok az toprak ve su için savaşacaklardır. Tarık Yıldızı'nın gelişi öncesi ve geçiş gitmesi esnasında yıkılmayan yer kalmayacak ve Dünya karalarının % 70'inden fazlası sular altında kalacaktır. Hristiyanların İncil'inde "7 Trompet" bahsinde Pelin konusu geçer. "Onun gelmesi esnasında insanların, hayvanların ve bitkilerin 1/3'ü ölür, o geldiği zaman canlıların 1/3'ü ölür, geçip gitmesi sonrasında da canlıların büyük bir kesimi ölür" deniliyor.


Bütün bunlara bakarak içinde bulunduğunuz yılda Tarık Yıldızı'nın alametlerinin ve işaretlerinin tamam olup olmadığını kontrol etmek, tamam ise tedbir üzere bulunmak ve bunlar olmadan hazırlıklarınızı yapmak size kalmıştır. Bu konulardan anlamayan insanların sosyal medyada yer tutmak için atıp tutmalarına bakmayın. Hiç birisi kaynak gösteremez. Bizden aldığını sağda solda paylaşan ve her şeyi birbirine katan bir sürü kişi vardır.


Arap Astronomi Derneği Başkanı ve Arap ülkelerindeki Astronomi sevenler 250'den fazla teleskop ile Tarık Yıldızı gözlemi yapıyorlar. Onlara göre bu yıl tamam. Ancak bu yıl gelmezse önümüzdeki yıl kesin gözüyle bakıyorlar. Yahudiler ve Hristiyanlar geçen yıldan beri bekliyorlar. Siyon Devleti'nin ilanı ve Deccal'ın ortaya çıkışı da Tarık Yıldızı'nın gelişine bağlı. Müslümanlara göre ise Mehdi'nin meydana çıkışı ve Hz.İsa'nın (as) yeryüzüne indirilişi de Tarık Yıldızı'nın gelişine bağlı. Yakın bir zamanda 3 farklı zamanda 4 farklı sayha duyulacaktır. Bunlardan birisi Tarık Yıldızı'na, diğeri Mehdi'ye, diğer ikisi ise Cebrail (as) ile Şeytan'a ait olacaktır. Bunlar dini kaynaklarda anlatılmıştır. Ahir zamanda inançsızlar ve bozuk itikadlılar çoğalacağı için bunlara inanan da az olacaktır. Sözde Müslümanlar da bu konularla hiç ilgilenmeyecekler ve gaflet içerisinde yakalanacaklardır. Hadislerde bahsedilen alınması gereken tedbirler bulunuyor. Ancak onlara da itibar edilmektecektir. Küreselci medyası insanlara bundan haber vermeyecek ve haber verenleri de engelleyecektir. Zira Küreselciler Dünya nüfusunun azalmasını istiyorlar. Tarık Yıldızı da "Yıkıcı / Destroyer" ismi ile bu işi layığıyla yapacaktır. Küreselciler yaptırdıkları sığınaklara güveniyorlar.


Gelişi esnasındaki süreç


Tarık Yıldızı'nın gürültüsü duyulduğu zaman pek çok insanın kör ve pek çok insanın sağır olacağı Hadis'te ifade edilmiştir. Bu gürültülü ana "sayha" deniliyor. Sayha olduktan sonra 3-4 ay içerisinde Tarık Yıldızı meydana çıkacaktır ve ondan sonra daha büyük afetler oluşacaktır. Dünya'ya yaklaştıkça afetler ve felaketler her yeri saracaktır. Yıkılmadık yer kalmayacaktır. Meydana gelecek megatronik depremler "deprem fırtınaları" şeklinde olacak ve en küçüğü M11+ olacaktır. Dünya temizlenme sürecine başlayacaktır.


1. Sayhanın duyulmasından önceki süreç Güneş'in arkasında yer alacak ve günde 1-2 kere uygun açıda olanlar yarım saate kadar görüntü alabileceklerdir.


2. Sayhanın duyulması süreci: Şaşkınlık, sağır veya kör olma, aklını yitirme gibi haller belirecektir. Yüksek ihtimalle de büyük afetleri beraberinde getirecektir.


3. Sayhanın duyulması ile meydana çıkması arasındaki süreç: Çok büyük afetlerin ortaya çıkması söz konusu olacaktır.


4. Meydana çıkması: Üç kuyruğu net olarak görülecektir ve Ay kadar da büyük görünecektir. Çok büyük afetlerin başlamasına sebep olacaktır.


5. Meydana çıkması ile Dünya'ya çarpması arasındaki süreç: Yaklaşık 40 günlük zamanı kapsar. Bu sürenin ilk haftası içerisinde eşyalarınızı toplayıp güvenli alanlarınıza veya obalarınıza doğru yol almalısınız. Hava giderek kararacaktır ve kızıllık olacaktır. Demir oksit yağışı ile gök cismi düşmeleri hız kazanacaktır. İnsanlar nefes almakta zorlanacaktır. Meydanda olan sular (göller, denizler, okyanuslar, ırmaklar, çaylar, vs.) zehirlenecektir.


6. Dünya'ya çarpması: Carlos Munoz Ferrada'ya göre üç kuyruğu dünyaya çarpacaktır. Benim teorime göre iki kuyruğu Dünya'ya sürtüp geçecektir. Nerelerden sürteceğini haritalarda gösterdim. Ancak bu çarpma Dünya'da büyük bir fiziksel hasara yol açacaktır. 3 gün boyunca tam karanlık ve kızıllık olacaktır. Afetlerin zirve yaptığı bir zamandır.


7. Dünya'dan ilkin uzaklaşması: Bu süreç 40 ila 60 gün arasıdır. Büyük afetlerin devam ettiği zamandır. Karanlık ve kızıllık devam edecektir.


8. Dünya'dan tamamen uzaklaşması: 7 yıldan fazla sürecektir. Akıllı ve ilim sahibi insanlar için nispeten kolay ama diğerleri için ölüm dolu bir zamandır.
ÖNEMLİ NOT: Bizi ve yazdıklarımızı yeni keşfeden insanların her birisine ayrı ayrı anlatacak vaktimiz bulunmamaktadır. Sosyal Medyada, video paylaşım sitelerinde ve websitelerimizin blog alanlarında pekçok paylaşımlar yaptık. Onlara bakarak çeşitli bilgileri öğrenebilirsiniz. Ya da Tarık Yıldızı ile ilgili yazacağım kitabı bekleyebilirsiniz. Kimseye bir şey ispatlama ve kimseyi ikna etme zorunluluğumuz yoktur. Anunnakiler konusunda da soru sormayınız. Anunnakiler insanlardan önce Dünya'da yaşamış bir cin toplumudur. Çoğu Allah'ın iradesiyle Tarık Yıldızı'na bindirilip gönderilmiştir. Düz Dünya, Reptilyancılar, uzaylılar, Anunnakilerin insanları yaratması gibi şeylere inanmıyoruz. İnananlar da bizi ilgilendirmiyor. Biz beşeri ve dini bilimlere bakarak ayakları yere sağlam basan açıklamalar yapıyoruz. Farazi, uydurma, kaynakları olmayan saçmalıklara inanmıyoruz. İsmi ve soyismi, profil resmi, ciddi bir araştırmacı olup olmadığı belli olmayan insanların anlattıkları zaten bizim için en baştan yok hükmündedir. Bizi başkaları ile karıştırmayın. Dünyanın dört tarafından sosyal medya fenomenleri bizim paylaştıklarımızı alarak üstüne kattıkları saçmalıklarla insanlara servis ediyorlar. Ne Astronomi, ne Jeoloji, ne Dinler Tarihi, ne Genel Tarih, ne Semboloji ve ne de başka bilim dalı ile bir şey bilmeden sadece atıp tutup duruyorlar. Biz bunları söyleyince de bize "kendini beğenmiş" diyorlar. Bu alanda en uzman olan benim ve saçma şeylere ayıracak vaktim de yok. Gerçek ve doğru bilgi peşinde olan ihtiyacı olanı alır ama saçmalayıp duranlar anca kendi gibi akılsızları etrafına toplar.Bülent Abdullah Turgut (BAT) Turk Alpha Centauri


Turkish Space Observers (TSO) Astronomi Araştırmacısı

Nibiru Çok Yönlü Araştırmacısı ve Uzmanı433 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page