top of page

Danışmanlık

Ahir Zamanı iyi anlamak, bu zamanda meydana gelecek olayları İslami anlatımlardan çıkartmak, dünyayı çeşitli bilimler açısından incelemek ve analiz etmek, yüksek ihtimalle gerçekleşecek olan kötü olaylara karşı tedbirler almak bireysel olarak her insanın, çeşitli kurumların ve kuruluşların birinci ve en önemli uğraşı olmalıdır. Bu bağlamda bilgi, analiz, araştırma, gözlem konularında bizden özel Danışmanlık alabilirsiniz.

Danışmanlıklar Kurtuluş Rehberi kitabımızdan toplu alımlara ücretsiz olarak hediye bağlamında verilir. Ekstra ücretli olarak verilen çalışmalar değildir.

Yaptığımız bütün çalışmalar size ne faydalar sağlar?

1. Şebekeden (belediye ve devlet hizmetlerinden) kopuk yaşamak istediğinizde rahatlık
2. Afetler ve felaketler geldiğinde korunmanız
3. Kendi bahçe ürünlerinizi yetiştirmek ve kendi besi hayvanlarınızla ilgilenmek istediğinizde kolaylık
4. Asayiş sorunları, iç karışıklıklar, toplumsal buhran gibi durumlardan uzak durma
5. Savaşlardan en az seviyede etkilenme
6. Doğa ile bütünleşme ve sağlığınızı koruma

 
Hazırlık yapmadıkça neler sizden gider?

1. Bilgi, kamp malzemeleri, alet-edevat alımınız zorlaşır (ürün bulmak zorlaşıyor ve ekonomik zorluklar artıyor)
2. Zihinsel ve psikolojik olarak hazırlanmanız zorlaşır
3. Afetlere ve felaketlere karşı savunmasız ve tedbirsiz kalırsınız

Hem Dini İlimler ve hem de Beşeri (Fen, Matematik, vs.) Bilimler ile çalışıyoruz

Dini kaynaklarda, gözlemlerde, bilimsel araştırmalarda Dünyanın artık büyük bir hengamenin içine girdiği anlaşılmaktadır. Görmek istemeyen kadar kör olanı yoktur. Maalesef hiçbir işi umursamayan ve her işini sona, rastgeleliğe, kaderciliğe bırakan bir millet olarak Afetlere ve Felaketlere karşı da tedbir almıyoruz. Hadislerde, Kur'an'da, Hz.Ali'nin (ra) El Beyan Hutbesi'nde "Tarık Yıldızı"; İncil'de Pelin Yıldızı (Wormwood); Yahudilerde "Yakup Yıldızı" olarak anlatılan kuyruklu yıldız hızla Dünyamıza yaklaşıyor. Uluslararası çapta Nibiru, Nemesis Kızılı, Yıkıcı, İkinci Güneş, Kızıl Ejderha, Planet X, 12. Gezegen gibi 100'den fazla isimle anılan bu yıldız gerçektir. Modern bilime intisaplı sözde bilim insanları anlayamadıkları, görmedikleri ve tanımlayamadıkları her türlü şeyi reddediyorlar. Diyelim ki bu yıldız sadece bir efsane.. Bizim çalışmalarımız sadece Tarık Yıldızı ile ilgili değildir, Afetler ve Felaketler ile ilgilidir. Hayatımızın ortasında bulunan yıkıcı ve ölümlere yol açan Afetlere ve Felaketlere sadece binaları yenileyerek karşı koyamazsınız. Hatta birkaç katlı binaları yıkıp yerine çok katlı binalar yapmak ve bütün arazileri binalarla doldurmak hiç akıllıca değildir. Bazı Hadislerde "yüksek binaların yüksek risk taşıdığı" ifade edilmiştir. Çok katlı bir rezidanstan çıkma süresi 30 dakikayı geçebilmektedir. Birçok deprem 10 saniye civarında sürmektedir. Depremlerin olup olmayacağı konusunda artık doğru verilere erişilebiliyor. Bir çok depremde ise artçıl depremler çok daha yıkıcı oluyor. Zira temeli ve kolonları gevşeyen binalar artçıl depremlerle birlikte yıkılıyor. Kendinizi birçok afetin ilk etkilerinden kurtarma imkanına sahipsiniz. Ancak bu sefer de nereye gideceksiniz, kimlerle birlikte güvenli şekilde duracaksınız, ne yapacaksınız gibi türlü sıkıntılar baş göstermektedir. Artık insanların birbirine hiçbir şekilde güvenmediği bir zamanda yaşıyoruz. Güvenilir ve benzer zihniyette insanları bir araya getirmek en büyük sorunlardan birisidir. Diyelim ki Tarık Yıldızı gerçekten var ve birkaç yıl içerisinde Dünya'ya çarpacak. O zaman ne yapacaksınız? Hiçbir tedbiriniz yok, yıldız hakkında bilgi sahibi değilsiniz, onun nasıl etkiler yapacağını ve onun geçip gitmesinden sonraki durumu bilmiyorsunuz. Bireysel olarak ve kurumsal olarak büyük Afetlere ve Felaketlere hazırlanmak elzemdir. Biz de bu konuda çalışıyoruz. Tarık Yıldızı alanında en geniş bilgiye ve en tutarlı analizlere sahip kişi BAT'tır. Ayrıca Dünya'da süregiden 200'den fazla Afet ve Felaket türü hakkında bilgi ve öngörü sahibidir.

Türk devletlerinde bulunan belediyeler, mülki idari amirlikleri, askeri harekat dairesi gibi kamu kurumları büyük Afetlere ve Felaketlere karşı nasıl hazırlanacaklarını biliyorlar mı? Devasa bir afet meydana gelirse şehri nasıl boşaltacaklarını biliyorlar mı? 10000 yıl önce meydana gelen karaları su basması olayları tekrar meydana gelirse, manyetik kutuplar yer değiştirirse, Küreselcilerin İklim Değişikliği atıp tutmalarından bağımsız devasa mevsimsel değişimler yaşanırsa, karaları en az 457 metre su basarsa, Tarık Yıldızı beklediğimiz üzere kuyruklarını Dünyaya sürterse ne yapacaksınız? Ayrıca Ahir Zamanda beklenen; Deccal, Dabbet'ül Arz, Büyük Süfyan, Büyük ve Gerçek Salgınlar, Kuraklık ve Kıtlık Yılları, Rum-Müslüman Savaşları, Melhame-i Kübra (3. Dünya Savaşı), Gog Magog Savaşı, Yecüc Mecüc gibi sıradışı olaylar ve şahsiyetler karşısında neler yapacağınızı biliyor musunuz? Bunların hepsi Afet ve Felaket Stratejik Analizleri kapsamında değerlendirilmelidir ve olası tehlikelere göre tedbirler düşünülmelidir. Her şeyin normal olduğu fikrine sahipseniz içinde bulunduğunuz ortamdan gerçekleri göremez hale gelmişsiniz demektir. Kendinizi biraz dışarıda tutun ve Dünyaya bir bakın. Her şey giderek unufak oluyor.

Bizden Danışmanlık isteyenler için aşağıdaki konularda destek sağlayabiliriz. Bu bağlamda Genel Planlama, Araç Gereç Gereksiniminin Belirlenmesi, Hareket Planı Yapma, Bilgi ve Analiz Desteği gibi aşamalarda biz desteğimizi sağlarız. Başkalarının size yalan yanlış bilgiler getirmesini, bizden çaldıkları bilgileri süsleyip ve rapor haline getirip size sunmasını, anlamadıkları konular hakkında yarım yamalak bilgi yığınlarını dosya halinde size vermesini beklemeyin. O bilgilerden hiçbir şey elde edemezsiniz ve bilgi sağlayıcılarınıza da gereksiz yere çok fazla para ödemiş olursunuz. Bilgiyi gerçek sahibinden edinmelisiniz. Bu alanda da bizim dengimiz bulunmuyor. 40 farklı bilim dalından 40 farklı bilim adamını bir araya getirseniz 40 yılda bizim yaptığımız çalışmaların birini bile yapamazlar. Birbirleriyle kavga edip dururlar, anlaşamazlar.

Bireysel Çalışmalar:

1. Bireysel Amaçlı Afetler ve Felaketler Araştırma, Analiz, Gözlem, Bilgi Toplama

2. Bireysel Amaçlı Afetler ve Felaketlere Karşı Kamp Organizasyonları

3. Bireysel Amaçlı Afetlere ve Felaketlere Karşı Hareket Planlamaları

4. Bireysel Çapta Sığınak Yapımı ve Düzenlenmesi

Kurumsal Çalışmalar (Şirketler ve Devlet Kurumları):

1. Kurumsal Amaçlı Afetler ve Felaketler Araştırma, Analiz, Gözlem, Bilgi Toplama

2. Kurumsal Amaçlı Afetler ve Felaketlere Karşı Kamp Organizasyonları

3. Kurumsal Amaçlı Afetlere ve Felaketlere Karşı Hareket Planlamaları

4. Kurumsal Çapta Sığınak Yapımı ve Düzenlenmesi

Bizimle iletişim kurun

Hizmetlerimizle ilgili aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişim kurabilirsiniz. Önce yukarıdaki "Ön Başvuru" yazısına göz atın ve eksik bilgi göndermeyin. Eksik, yanlış, gizlenmiş bilgi gönderirseniz başvurunuz dikkate alınmaz. Ön Başvuru sonrasında telefon görüşmesi olabilir. Hizmete ait kararlar e-posta yoluyla yazılı olarak bildirilir.

İletişim kurduğunuz için teşekkürler.

bottom of page